It’s only been four weeks now, but the feeling is almost indescribable. The students are amazing, the teachers are excellent and the presence of God warms up the whole atmosphere.

After only a month at saved 2 save training school, I feel so blessed to be here and that this was the right decision to make. I have been much happier in less than a month than I have been in a longtime and being here has been one of the greatest times in my life. It’s been encouraging to be around people with a hunger for Jesus Christ.

Just a month ago, I thought my life was worthless and I did not see any reason for God to love me, in my own eyes I was a wreck and I thought there was nothing good left in me. But now a month later I have realized how precious I am in God`s eyes and how God wants to restore me to his original plan (Jeremiah 29:11) ”…For I know the plans I have for you,” declares the Lord,
”Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future…”

I have learnt about the nature of God and this has changed my perception of God and this has made me understand better who God is and his love for us and who he wants to have fellowship with us. The guest speakers have been a wonderful resource to us and they have always something new to share with us.

Lastly I just want to encourage you that God has something for you and do not hesitate to take the step of faith. Make that step come and be saved and then go out there and save others (Mathew 28:18-20,)

“And Jesus came and spoke to them, saying, ”All authority has been given to Me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Amen

Det är bara fyra veckor nu, men känslan är nästan obeskrivlig. Eleverna är fantastiska, lärarna är utmärkta och Guds närvaro värmer upp hela atmosfären. Efter bara en månad på Saved2Save bibelskola, känner jag mig så välsignad över att vara här och att detta var rätt beslut att göra. Jag har varit mycket lyckligare den sista månaden än vad jag har varit på en lång tid och det har varit en av de största händelser i mitt liv. Det har varit uppmuntrande att vara omkring människor med en hunger efter Jesus Kristus. För bara en månad sedan, trodde jag att mitt liv var värdelöst och jag såg ingen anledning för Gud att älska mig, i mina ögon var jag ett vrak, och jag trodde det var inget bra kvar i mig. Men nu en månad senare har jag insett hur värdefull jag är i Guds `s ögon och hur Gud vill återställa mig till sin ursprungliga plan (Jeremia 29:11)” … för jag vet de planer jag har för er, ”förklarar Herren, ”Planer att blomstra dig och inte skada dig, planerar att ge dig hopp och en framtid …”

Jag har lärt mig om Guds natur och detta har förändrat min uppfattning om Gud och detta har gjort mig att förstå bättre vem Gud är och hans kärlek till oss och att Han vill ha gemenskap med oss. Gästföreläsarna har varit en fantastisk resurs för oss och de har alltid något nytt att dela med oss. Till sist vill jag bara uppmana er att Gud har något för dig och tveka inte att ta steget till tro. Ta det första och största steget, kom och bli frälst först och sedan gå ut och frälsa andra (Matthew 28:18-20,) ”Och Jesus kom och talade till dem och sade:” Alla tillstånd har beviljats till mig i himlen och på jorden. Go därför ut och göra lärjungar av alla folk, döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt dig, och se, jag är med er alla, även för I slutet av ålder. ”Amen

Annonser